Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2014

4437 1444 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viafilmowy filmowy

August 07 2014

boskag
9270 aebd 390

August 03 2014

boskag
boskag
boskag
4709 8907 390
Reposted fromShini Shini viafuckeverything fuckeverything
boskag
2674 c5f9 390
Reposted fromShini Shini viafuckeverything fuckeverything
boskag
5057 621e 390
die bitches.
Reposted fromshrew shrew viafuckeverything fuckeverything

August 01 2014

boskag
   
Kill Bill: Vol. 1 (USA, 2003)
Reposted fromilovemovies ilovemovies viafilmowy filmowy
boskag

Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę ‚dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia ‚nie o czasie’ muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.

 

— John Lennon
Reposted fromtinks tinks viabeltane beltane

July 25 2014

boskag
7580 3881 390
Reposted fromzolwik zolwik viaspecific-humor specific-humor

July 24 2014

boskag

July 23 2014

boskag
3514 453e 390
Reposted fromkjuik kjuik viacentrumchujozy centrumchujozy
boskag
1586 781a 390
Reposted fromfloe floe viacentrumchujozy centrumchujozy

July 16 2014

boskag
boskag

July 15 2014

boskag
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromzabka zabka viahello-im-psycho hello-im-psycho
boskag
4540 b08b 390
boskag
"Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię."
— Hłasko
Reposted fromkamkas kamkas viahello-im-psycho hello-im-psycho
boskag
W moim innym świecie możemy gadać do rana
I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania
I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania
I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas
— Pezet
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
boskag
Reposted frombiru biru viahello-im-psycho hello-im-psycho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl